Οι προσφορές μας!

  • Δωρεάν εγγραφή σε όλα τα προγράμματα σπουδών

  • Δωρεάν τμήματα pre junior

  • Junior A 25 ευρώ

  • Εκπτωση σε αδέρφια και σε 2η ξένη γλωσσα

  • Ολιγομελή τμηματα

  • Ατομικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή

business-2253639_640.jpg