top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδικά τμήματα αφορούν παιδιά ηλικίας
από 6 έως και 16 χρονών.

1

Α' JUNIOR,
B' JUNIOR
ΗΛΙΚΙΑ:
7 - 9 Ετών
MEΘΟΔΟΣ:
Παρουσίαση γραμματικών φαινομένων και απλού, καθημερινού λεξιλογίου μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν προσωπικά το μαθητή έτσι ώστε οι νέες γνώσεις που αποκτά να λειτουργούν βιωματικά. Με έμφαση στο παιχνίδι και στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση, μετατρέπουμε το μάθημα σε διασκέδαση.

2

Α, B, C, D'SENIOR
ΗΛΙΚΙΑ:
9 - 12 Ετών
MEΘΟΔΟΣ:
Εισαγωγή σε πιο πολύπλοκες γλωσσικές δομές, έμφαση στην προφορική επικοινωνία μέσω ρεαλιστικών δραστηριοτήτων που προσομοιώνουν την πραγματική ζωή, ώστε οι μαθητές να μπορούν να «επιβιώνουν» σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον και να ανταποκρίνονται σε μια σειρά από λειτουργίες - functions.

3

TMΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Β1, Β2, C1, C2

ΗΛΙΚΙΑ:
13 - 16 Ετών
MEΘΟΔΟΣ:
Εξελίσσονται οι ικανότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο. Εμπεδώνεται η γραμματική και εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο με λέξεις και εκφράσεις της "νεανικής αργκό". Εργασία σε ομάδες, εκτεταμένη χρήση ταινιών, τραγουδιών, θεατρικών διαλόγων, προσομοίωση σκηνών καθημερινότητας, διαδικτυακή δραστηριότητα και συνομιλίες στα αγγλικά.
bottom of page