top of page
english.jpg

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η αγγλική γλώσσα αποτελεί την επίσημη γλώσσα 58 κρατών, είναι μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μοναδική επίσημη γλώσσα της Κοινοπολιτείας των Εθνών, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας και του διαδικτύου.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη στο ευρύ εργασιακό φάσμα και αποτελεί ουσιώδη προσόν στην εξεύρεση εργασίας.

“ What we learn with pleasure, we never forget ” – Alfred Mercier

Αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη και συστηματική επαφή των παιδιών με τη γλώσσα. Για το λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη της σχέσης των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση και τη ξένη γλώσσα.

Το ειδικά προσαρμοσμένο στις πολύ ευαίσθητες αυτές ηλικίες πρόγραμμα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών « Ermina », περιλαμβάνει βιωματική διδασκαλία με ευχάριστες παιδικές ομαδικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τη θετική ψυχολογία. Παιχνίδια, τραγούδια, χειροτεχνίες, θεατρικές παραστάσεις, ομαδικές κατασκευές , διαδραστικοί πίνακες και άλλα μέσα βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν τη φαντασία και τις δυνατότητές τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγγλική γλώσσα σε ένα θετικό και άκρως υποστηρικτικό περιβάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

►  Pre – junior Level

Για μικρούς μαθητές ηλικίας 6 -7 ετών

►  Junior Levels

Για μαθητές ηλικίας 7 -8 ετών

Το επίπεδο Junior αποτελείται από 2 επίπεδα που ολοκληρώνονται σε 2 σχολικές χρονιές:

• A'Junior
• B'Junior

Και στο επίπεδο αυτό η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας γίνεται με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Καλύπτοντας την απαιτούμενη ύλη, που θα αποτελέσει τα θεμέλια για την σωστή εκμάθηση της γλώσσας, οι μικροί μαθητές μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες με βιωματική προσέγγιση όπως οπτικοακουστικά μέσα, διαδραστικό πίνακα, θεατρικές παραστάσεις, τραγούδια κ.α  μαθαίνουν διασκεδαστικά αλλά συστηματικά να χειρίζονται το γραπτό και προφορικό λόγο. Μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν με άνεση, αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους γραμματικής και σύνταξης και είναι ικανοί να επικοινωνούν μεταξύ τους.

📎Στο τέλος της B'Junior, στην ηλικία των 9 ετών, είναι πλέον έτοιμοι να αποκτήσουν την πρώτη τους πιστοποίηση στα Αγγλικά !

►  Senior Levels

Για μαθητές ηλικίας 9 -12 ετών

 • A'Senior

 • B'Senior

 • C'Senior

 • D'Senior (Β1)

Οι μαθητές του Κέντρου Ξένων Γλωσσών « Ermina », στα επίπεδα Senior διδάσκονται σταδιακά την αγγλική γλώσσα με προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες  και  σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα. Αποκτούν πλήρη και συστηματική θεωρητική γνώση που αφορά σε όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα  καθώς  και το απαραίτητο λεξιλόγιο. Με έμφαση στην εμβάθυνση της γνώσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία των εξετάσεων δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου ώστε να προετοιμαστούν για τις τάξεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση των γνωστών πιστοποιήσεων.

 📎Σε κάθε επίπεδο των Senior Levels, οι μαθητές αποκτούν πιστοποίηση μέσω εξετάσεων.

►  Examination Levels

Για μαθητές ηλικίας 12-15 ετών

 • B2 – Lower

 • C1 - Advanced

 • C2 – Proficiency

 • Επίπεδα προετοιμασίας για τα πτυχία αγγλικών από το επίπεδο Β2 έως το C2.

 • Συνεχίζεται με συστηματικό τρόπο η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία των εξετάσεων παράλληλα με την εμβάθυνση γνώσης και ικανότητας σε όλα τα πεδία της γλώσσας: λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, κατανόηση, και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

 • 📎 Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών « Ermina », προσφέρονται στους μαθητές όλων των επιπέδων επιπρόσθετες ώρες στο : 

 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με ασκήσεις multimedia και πρακτική on line, για καλύτερη, ολοκληρωμένη και ευχάριστη εμπέδωση της νέας γνώσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Cambridge English: Key (KET) and Key for Schools (KETfS)

Cambridge English: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: First (FCE) and First for Schools (FCEfS)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Proficiency: (CPE)

BEC (Business English Certificates)

UNIVERSITY OF MICHIGAN

BCCE (Basic Communication Certificate in English)

ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)

ALCE (Advanced Level Certificate in English)

ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

Michigan English Test (MET)

Michigan English Language Assessment Battery (MELAB)

MSU CELC και MSU CELP

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEFL (Test of English as a foreign language)

IELTS (International English Language Teaching System)

BULATS (Business Language Testing Service)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ESB

ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A1, A2, B1, B2, C1, C2

LRN

bigben.JPG
bigben.JPG
bottom of page