Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει για τα κράτη-μέλη το ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR), ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων, στο οποίο ορίζονται έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Ermina" λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό σε όλες τις γλώσσες.

Πιστοποιήσεις στις τρεις γλώσσες σύμφωνα με το  ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR):

'' With languages, you are at home anywhere.'',   Edward De Waal