ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού με εξειδίκευση και εμπειρία και εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.