ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λειτουργούν καλοκαιρινά μαθήματα όπου οι σπουδαστές μας μπορούν να ολοκληρώσουν μία τάξη ολοκληρώνοντας πλήρως την ύλη κι έχοντας ολόκληρο τον Αύγουστο ελεύθερο.

Όσοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει καλοκαιρινά μαθήματα, έχουν σημαντική πρόοδο λόγω του ότι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και περισσότερη διάθεση.