ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στη σχολή μας διεξάγονται σεμινάρια ενηλίκων στη πληροφορική όπου οδηγούν στις πιστοποιήσεις standard και proficiency. Επίσης παρέχεται και η διδασκαλία τυφλού συστήματος.