top of page

ΓΑΛΛΙΚΑ

french.jpg

Γαλλικά

 

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας δημιουργείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών του σχολείου μας και την υπεύθυνη καθηγήτρια. Έχει επίκεντρο την βιωματική μάθηση στα μικρότερα επίπεδα και την ενσωμάτωση της λογοτεχνίας,  κουλτούρας και πολιτισμού στα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας δεν είναι η γρήγορη πιστοποίηση αλλά η κατάκτηση της γλώσσας. 

 

Κύκλος Σπουδών και πιστοποιήσεις 
Junior 

Για παιδιά Γ & Δ Δημοτικού 

Στην πρώτη επαφή με τα γαλλικά στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα γαλλικά και τον γαλλικό πολιτισμό, ώστε να προχωρήσουν με μεγαλύτερη άνεση  στα επόμενα επίπεδα και να γίνει ομαλά η μετάβαση τους στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα σε αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνει πολλές κιναισθητικες, δραστηριότητες, ομαδικα project και άφθονη εξάσκηση προφορικού λόγου κι ακουστικών δεξιοτήτων καθώς η διδασκαλία γίνεται κατά βάση σε γαλλόφωνο περιβάλλον. Τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο δημιουργούν το δικό τους διαδραστικό τετράδιο στα Γαλλικά!

Α1 – Για παιδιά Ε΄ & ΣΤ Δημοτικού 

Α1 εντατικό - για μαθητές Α’ Γυμνασίου

Χρησιμοποιώντας πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και με μαθήματα που προωθούν την κριτική ικανότητα συνεχίζουμε στον βασικό κύκλο σπουδών των επόμενων τάξεων.

Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές εργασίες, ομαδικά καιατομικά  project. Μαθαίνουμε βιωματικά με έμφαση στις δεξιότητες και στην παραγωγή λόγου. Επιπλέον χρησιμοποιούμε webtools και επιτραπέζια παιχνίδια με στόχο την παιχνιδοποιηση της μαθησιακής εμπειρίας. 

Στα πλαίσια του blended learning γίνεται χρήση ασύγχρονης εκπαιδευτικής  πλατφόρμας ωστε ή επανάληψη στο σπίτι να γίνεται παιχνίδι. 

 

Α2

Σταδιακά αρχίζει η συστηματοποίηση της γνώσης. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται, οι μαθητές χειρίζονται πιο σύνθετες μορφές της γλώσσας ενω αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης κειμένων και μαθαίνουμε να εκφράζονται με μεγαλύτερη άνεση στον γραπτό αλλά και προφορικό λόγο. Η ακουστική ικανότητα εξασκείται όχι μόνο με τιςπαραδοσιακές ασκήσεις αλλά  και μέσα απο ταινίες και clips Γαλλόφωνου κινηματογράφου. 

 

Β1

Σε αυτήν την τάξη οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά πλέον τα γαλλικά στην τάξη ενώ γίνεται σταδιακά και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και άρθρων στα Γαλλικά. 

Τα ομαδικά και ατομικά project πληθαίνουν αφού ο κύριος στόχος είναι η εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

 

B2

Είναι η τάξη κατά την οποία ο μαθητής παράγει πολύ καλά πλέον προφορικό και γραπτό λόγο και μπορεί να συμμετέχει με άνεση στις εξετάσεις επιπέδου Β2.

H εξάσκηση της γλώσσας συστηματοποιείται μέσα από μεθόδους που στοχεύουν στην απόκτηση πιστοποίησης (exam practice), παράλληλα με την χρήση webtools ώστε το μάθημα να παραμένει διασκεδαστικό. 

 

C1-C2

Τα επίπεδα C1 και C2 απευθύνονται στους μαθητές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ξένη γλώσσα και να αποκτήσουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Το επίπεδο Β2- C1 θεωρείται απαραίτητο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο σε κάποιο γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο.

 

Τα μαθήματα από το Α1 επίπεδο και πάνω γίνονται 2-4 ώρες την εβδομάδα ανάλογα φυσικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και το είδος του κύκλου σπουδών.

H μεθοδολογία μας με έμφαση τη γνώση της γλώσσας κι όχι απλά την πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων DELF, SORBONNE & ΚΠΓ ήδη από το επίπεδο Α1 . Γιατί όταν γνωρίζεις τη γλώσσα  κανένας στόχος δεν είναι δύσκολος.

bottom of page